แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 มกราคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   3. นักบัญชี    28 กุมภาพันธ์ 2558 5
   4. MIS & BI Analyst    31 มกราคม 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 1
   6. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 มกราคม 2558 1
   7. นักกฎหมาย    31 มกราคม 2558 1
   8. วิศวกรบรรจุ    31 มกราคม 2558 1
   9. MIS & BI Developer    31 มกราคม 2558 1
   10. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   11. ผู้จัดการแผนกพัฒนาการตลาด    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   12. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 มกราคม 2558 1
   13. IT Support    31 มกราคม 2558 2
   14. Business Support (WMS)    31 มกราคม 2558 1
   15. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 มกราคม 2558 1
   16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 มกราคม 2558 1
   17. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 มกราคม 2558 2
   18. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    31 มกราคม 2558 2
   19. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มกราคม 2558 1
   20. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    31 มกราคม 2558 1
   21. วิศวกรควบคุม    31 มกราคม 2558 1
   22. วิศวกรไฟฟ้า    31 มกราคม 2558 1
   23. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มกราคม 2558 1
   24. Mobile Developer    31 มกราคม 2558 1
   25. IT Security Support    31 มกราคม 2558 1
   26. IT Network Support    31 มกราคม 2558 1
   27. Business Application Support (Finance & HR Application)    28 กุมภาพันธ์ 2558 2
   28. IT Technical Support    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   29. จนท.โสตทัศนูปกรณ์    31 มีนาคม 2558 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่การเงิน    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยพืชเศรษฐกิจ    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   3. วิศวกร    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   4. นักวิชาการ-วิศวกรรม    28 กุมภาพันธ์ 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 6
   2. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 2
   3. ผู้จัดการสาขา    31 มกราคม 2558 1
   4. Merchandiser Manager    31 มกราคม 2558 1
   5. Key Account Manager/Supervisor / Executive    31 มกราคม 2558 3
   6. Regional Key Account Officer    28 กุมภาพันธ์ 2558 10
   7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   9. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   10. ผู้จัดการส่วนขาย(ประเทศจีน)    31 มีนาคม 2558 1
   11. ผู้จัดการส่วนขาย (Alcohol)    31 มีนาคม 2558 1
   12. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 มีนาคม 2558 1
   13. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด    13 กุมภาพันธ์ 2558 2
   14. ผู้บริหารงานส่งเสริมการตลาดภูมิภาค(ประเทศจีน)    13 กุมภาพันธ์ 2558 1
   15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด    13 กุมภาพันธ์ 2558 3
   16. เจ้าหน้าที่ Call Center    13 กุมภาพันธ์ 2558 1
   17. หัวหน้าหน่วยควบคุมงบประมาณ    27 กุมภาพันธ์ 2558 2
   18. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    13 กุมภาพันธ์ 2558 2
   19. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    13 กุมภาพันธ์ 2558 1
   20. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    13 กุมภาพันธ์ 2558 1
   21. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    13 กุมภาพันธ์ 2558 1
   22. เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง(Promoter)    27 กุมภาพันธ์ 2558 8


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    31 มกราคม 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 มกราคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    31 มกราคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 มกราคม 2558 1
   2. หัวหน้าหน่วยขายสาขา    28 กุมภาพันธ์ 2558 3
   3. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 มกราคม 2558 2
   4. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 มีนาคม 2558 20
   5. เจ้าหน้าที่บัญชี    13 กุมภาพันธ์ 2558 2


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรน้ำ    31 มกราคม 2558 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 มกราคม 2558 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    28 กุมภาพันธ์ 2558 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   2. Creative TV Program    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   3. Coordinator TV Program    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   4. นักเขียนข่าวประชาสัมพันธ์    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   5. IT Officer    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   6. เจ้าหน้าที่ธุรการ    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   7. Project Coordinator    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   8. Distribution Manager    28 กุมภาพันธ์ 2558 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มกราคม 2558 1
   2. Sales Executive    31 มกราคม 2558 2


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน(Cost Accountant) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   3. หัวหน้าทีมขาย    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    28 กุมภาพันธ์ 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 มกราคม 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    28 กุมภาพันธ์ 2558 1
   4. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 มกราคม 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    28 กุมภาพันธ์ 2558 2


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.มหาสารคาม)    31 มกราคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,210,880 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 21,050,106 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +