แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 พฤษภาคม 2559 1
   3. นักบัญชี    31 พฤษภาคม 2559 5
   4. เจ้าหน้าที่บุคคล (Operation & ER)    31 พฤษภาคม 2559 1
   5. ผู้จัดการแผนกบัญชี    30 มิถุนายน 2559 1
   6. นักกฎหมาย    30 มิถุนายน 2559 1
   7. Market Analyst    30 มิถุนายน 2559 1
   8. Food Specialist    30 มิถุนายน 2559 1
   9. Sales Executive    31 พฤษภาคม 2559 2
   10. เลขานุการผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 1
   11. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการงานบุคคล    30 มิถุนายน 2559 1
   12. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ    30 มิถุนายน 2559 1
   13. วิศวกรเครื่องกล    30 มิถุนายน 2559 2
   14. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    30 มิถุนายน 2559 1
   15. Mobile Developer    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. สถาปนิก    30 มิถุนายน 2559 1
   3. วิศวกรประมาณราคา    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Trade Marketing Manager    31 กรกฏาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    31 พฤษภาคม 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 ธันวาคม 2559 3
   4. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 ธันวาคม 2559 3
   5. Personal Assistant Manager    31 พฤษภาคม 2559 2
   6. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    31 พฤษภาคม 2559 1
   7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด    31 กรกฏาคม 2559 3
   8. เลขานุการผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 1
   9. Brand Manager (Singha Light)    31 พฤษภาคม 2559 1
   10. Portfolio Strategic Manager    31 พฤษภาคม 2559 1
   11. Strategic Marketing Manager (Draught Beer)    31 พฤษภาคม 2559 1
   12. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)    30 มิถุนายน 2559 1
   13. Trade Marketing Department Manager (ผู้จัดการส่วนเทรดมาร์เก็ตติ้ง)    30 มิถุนายน 2559 2
   14. Brand Manager(Food&Beverage)    30 มิถุนายน 2559 1
   15. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(พม่า)    30 มิถุนายน 2559 1
   16. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    30 มิถุนายน 2559 2
   17. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Food&Beverage)    31 พฤษภาคม 2559 3
   18. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล    31 พฤษภาคม 2559 2
   19. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 พฤษภาคม 2559 2
   20. Event Marketing Supervisor    31 พฤษภาคม 2559 2
   21. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด    31 พฤษภาคม 2559 1
   22. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสารสนเทศ(HRIS)    31 พฤษภาคม 2559 2
   23. Digital Marketing Manager    31 พฤษภาคม 2559 1
   24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด    30 มิถุนายน 2559 2
   25. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)    31 กรกฏาคม 2559 1
   26. Assistant Brand Manager (Corona)    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี (จ.สิงห์บุรี)    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. วิศวกรระบบควบคุม    30 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10
   2. ผู้ช่วยพนักงานขาย(ปวช.,ปวส.) ทั่วประเทศ    31 กรกฏาคม 2559 5
   3. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า (ขอนแก่น,หาดใหญ่)    30 มิถุนายน 2559 4


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    30 มิถุนายน 2559 1
   3. ผู้จัดการแผนก Tank Farm    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ    30 มิถุนายน 2559 1
   2. IT Solution Design&Development Manager    30 มิถุนายน 2559 1
   3. นักวิเคราะห์จัดส่ง    31 พฤษภาคม 2559 2
   4. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)    31 พฤษภาคม 2559 5
   5. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง    31 กรกฏาคม 2559 1
   6. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Marketing Officer (Show Biz)    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 มิถุนายน 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    30 มิถุนายน 2559 4
   3. หัวหน้าแผนกเกษตรอินทรีย์ (ประจำ จ.อุบลฯ)    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี(บจก.เฮสโกโซลูชั่น จ. สมุทรสาคร)    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 พฤษภาคม 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,966,986 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 39,290,805 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +