แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ประกาศผลรับนักศึกษาฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 ธันวาคม 2559 2
   2. ABAP Programmer    30 ธันวาคม 2559 1
   3. ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ (วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์)    31 ธันวาคม 2559 1
   4. นักบัญชี    31 มกราคม 2560 5
   5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    31 ธันวาคม 2559 1
   6. เจ้าหน้าที่บุคคล - Learning and Development    30 ธันวาคม 2559 1
   7. Mobile Developer    30 ธันวาคม 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 ธันวาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(เบียร์สด)    31 ธันวาคม 2559 1
   2. เลขานุการผู้บริหาร    31 ธันวาคม 2559 1
   3. Assistant Brand Manager (Asahi /Est.33)    31 ธันวาคม 2559 2
   4. Digital Marketing Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   5. Regional Sales Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   6. Regional Marketing Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   7. Merchandising Division Manager    31 มกราคม 2560 1
   8. Compensation and Benefits Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   9. Trade Marketing Department Manager (MT)    31 มกราคม 2560 1
   10. Brand Manager(Food&Beverage)    31 ธันวาคม 2559 1
   11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการตลาด    31 ธันวาคม 2559 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาตร์ (ควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา)    16 ธันวาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด    30 ธันวาคม 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี/บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด    30 ธันวาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10


บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Administrator (ประจำที่พญาไท)    03 มกราคม 2560 1
   2. Designer เสื้อผ้าสตรี (ประจำที่ พญาไท)    03 มกราคม 2560 1
   3. Graphic Design Sport wear (ประจำที่ พญาไท)    03 มกราคม 2560 1
   4. Merchandiser( ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)    03 มกราคม 2560 1
   5. ผู้ช่วย Merchandiser(ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)    03 มกราคม 2560 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    30 ธันวาคม 2559 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sale Manager (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    30 ธันวาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ กรุงเทพฯ)    30 ธันวาคม 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าแผนกเกษตรอินทรีย์ (ประจำ จ.อุบลฯ)    31 ธันวาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    31 ธันวาคม 2559 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด    30 ธันวาคม 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 2,195,659 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 44,842,694 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +