แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)    31 ตุลาคม 2557 2
   2. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 ตุลาคม 2557 1
   3. MIS & BI Developer    31 ตุลาคม 2557 1
   4. พนักงานขับรถผู้บริหาร    30 กันยายน 2557 3
   5. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล    30 กันยายน 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่ผลิต    30 กันยายน 2557 12
   7. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2557 1
   8. นักบัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน    30 กันยายน 2557 1
   9. ผู้จัดการแผนกจัดหาและพัฒนาแหล่งซื้อ    30 กันยายน 2557 1
   10. นักบัญชีงบประมาณ    30 กันยายน 2557 1
   11. IT Support    30 กันยายน 2557 1
   12. กราฟฟิคดีไซเนอร์    30 กันยายน 2557 1
   13. นักวิทยาศาสตร์ (57-169)    30 กันยายน 2557 3
   14. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 กันยายน 2557 1
   15. วิศวกรเครื่องกล    30 กันยายน 2557 1
   16. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    30 กันยายน 2557 1
   17. นักวิทยาศาสตร์    30 กันยายน 2557 10
   18. วิศวกรควบคุม    30 กันยายน 2557 1
   19. MIS & BI Developer    30 กันยายน 2557 1
   20. Business Support (WMS)    30 กันยายน 2557 2
   21. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    30 กันยายน 2557 1
   22. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    30 กันยายน 2557 2
   23. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ตุลาคม 2557 1
   24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ตุลาคม 2557 1
   25. นักบัญชีงบประมาณ    31 ตุลาคม 2557 1
   26. Software Specialist (SAP/ABAP)    06 ตุลาคม 2557 1
   27. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วุฒิปวช.-ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4
   28. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    31 ตุลาคม 2557 1
   4. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   5. หัวหน้าหน่วยขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   7. หัวหน้าหน่วยพัฒนาช่องทางการขายส่ง    30 กันยายน 2557 1
   8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   9. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างประเทศสิงคโปร์)    30 กันยายน 2557 1
   10. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    30 กันยายน 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Non-Alcohol)    31 ตุลาคม 2557 10
   13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   15. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูลขาย    31 ตุลาคม 2557 1
   16. Merchandiser Supervisor    31 ตุลาคม 2557 1
   17. ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด (Non Alcohol)    05 พฤศจิกายน 2557 1
   18. หัวหน้าหน่วยการตลาด    01 ตุลาคม 2557 1
   19. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางการตลาด    18 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ช่าง    23 กันยายน 2557 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 กันยายน 2557 1


บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช)    05 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล    30 พฤศจิกายน 2557 2
   2. เจ้าหน้าที่การเงิน    31 ตุลาคม 2557 1
   3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บัญชี-การเงิน    30 กันยายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    30 กันยายน 2557 1
   5. ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน (จ.ขอนแก่น)    30 กันยายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 กันยายน 2557 4
   2. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    16 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    30 กันยายน 2557 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 กันยายน 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    30 กันยายน 2557 1
   3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    30 กันยายน 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน    30 กันยายน 2557 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ตุลาคม 2557 2
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (จ.มหาสารคาม)    31 ตุลาคม 2557 3


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,039,041 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 17,974,855 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +

xxx