แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 สิงหาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 สิงหาคม 2558 1
   3. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   4. นักบัญชี    31 สิงหาคม 2558 5
   5. วิศวกรโยธา    31 กรกฏาคม 2558 1
   6. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 กรกฏาคม 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Food Science, Food Engineer)    31 สิงหาคม 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บริหาร, บัญชี, วิศวกรรมอุตสาหการ)    31 สิงหาคม 2558 1
   9. เจ้าหน้าที่บุคคล    31 สิงหาคม 2558 1
   10. เลขานุการ    31 กรกฏาคม 2558 1
   11. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน    31 สิงหาคม 2558 1
   12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-วางแผนการเงิน    31 สิงหาคม 2558 1
   13. Business Application Support (Purchase)    31 สิงหาคม 2558 1
   14. Business Application Support (Finance)    31 สิงหาคม 2558 2
   15. Business Application Support (CO)    31 สิงหาคม 2558 1
   16. IT Security Staff    31 สิงหาคม 2558 1
   17. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 สิงหาคม 2558 1
   18. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    31 สิงหาคม 2558 1
   19. จนท.โสตทัศนูปกรณ์    31 สิงหาคม 2558 1
   20. วิศวกรเคมี    31 สิงหาคม 2558 1
   21. Business Application Support (Sales)    31 สิงหาคม 2558 1
   22. Business Application Support (Plant)    31 สิงหาคม 2558 1
   23. Business Application Support (HCM)    31 สิงหาคม 2558 1
   24. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 สิงหาคม 2558 1
   25. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    31 สิงหาคม 2558 1
   26. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    31 สิงหาคม 2558 2
   27. วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์และควบคุม    31 สิงหาคม 2558 1
   28. IT Technical Support    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 กันยายน 2558 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 กันยายน 2558 3
   3. Channel Marketing Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   4. Marketing Research Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   5. Innovation Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   6. Brand Supervisor    31 สิงหาคม 2558 2
   7. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด (ประจำพื้นที่-พัทยา,ภูเก็ต)    31 สิงหาคม 2558 2
   8. Marketing Executives    30 กันยายน 2558 2
   9. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 สิงหาคม 2558 3
   10. Personal Assistant    31 สิงหาคม 2558 1
   11. Product Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   12. พนักงานขาย (ปวช-ปวส.)ประจำพื้นที่ จ.ชลบุรี    15 สิงหาคม 2558 5
   13. Assistant Brand Manager(Non-Alcohol)    31 สิงหาคม 2558 2
   14. นักวิเคราะห์    31 สิงหาคม 2558 2
   15. เจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาด(ต่างประเทศ)    31 สิงหาคม 2558 1
   16. เจ้าหน้าที่บริหาร    31 ตุลาคม 2558 5
   17. หัวหน้าหน่วยบริหารงานประชาสัมพันธ์    31 สิงหาคม 2558 1
   18. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด(Promoter)    31 สิงหาคม 2558 1
   19. เจ้าหน้าที่ธุรการ    30 กันยายน 2558 1
   20. ผู้จัดการส่วนขาย ต่างประเทศ    31 สิงหาคม 2558 2


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sales & Marketing Support Supervisor    31 สิงหาคม 2558 2


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ-พัสดุ    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล (payroll)    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด (กรุงเทพ)    31 กรกฏาคม 2558 5
   2. พนักงานขายเงินสด(ต่างจังหวัด)    30 กันยายน 2558 10
   3. หัวหน้าหน่วยขายสาขา    31 สิงหาคม 2558 4


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 กรกฏาคม 2558 1
   2. นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)    15 สิงหาคม 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    31 สิงหาคม 2558 3
   2. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 สิงหาคม 2558 1
   3. IT Support    31 สิงหาคม 2558 3
   4. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 สิงหาคม 2558 20
   5. ช่างซ่อมบำรุง    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    31 สิงหาคม 2558 1
   2. Distribution Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   3. Media Coordinator    31 สิงหาคม 2558 1
   4. Junior Art Director    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการร้าน (ประจำ จ.เชียงราย)    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 สิงหาคม 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   2. หัวหน้างานผลิตน้ำมันรำ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 2
   3. ช่างเทคนิค(ควบคุมเครื่องจักร) (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 15
   4. พนักงานควบคุมคลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   5. พนักงานบรรจุสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 5
   6. หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ    31 สิงหาคม 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 4
   8. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 สิงหาคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,472,613 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 27,642,654 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +