แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ประกาศผลรับนักศึกษาฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 ตุลาคม 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 ตุลาคม 2559 1
   3. Food Specialist    31 ตุลาคม 2559 1
   4. นักวิเคราะห์บัญชี    31 ตุลาคม 2559 1
   5. นักบัญชี    31 ตุลาคม 2559 5
   6. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ตุลาคม 2559 1
   7. นักวิเคราะห์การเงิน    30 พฤศจิกายน 2559 1
   8. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ทางการเงิน    30 พฤศจิกายน 2559 2
   9. Financial Analyst (Strategy & Planning)    30 พฤศจิกายน 2559 2
   10. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ตุลาคม 2559 1
   11. ABAP Programmer    30 พฤศจิกายน 2559 1
   12. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   13. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   14. ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ (วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์)    31 ธันวาคม 2559 1
   15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วางแผนการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จัดซื้อบรรจุภัณฑ์)    30 พฤศจิกายน 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Marketing Executive    31 ตุลาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(เบียร์สด)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   3. Assistant Brand Manager (Asahi /Est.33)    30 พฤศจิกายน 2559 2
   4. Regional Marketing Supervisor    31 ตุลาคม 2559 2
   5. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    31 ตุลาคม 2559 2
   6. Brand Manager(Food&Beverage)    31 ตุลาคม 2559 1
   7. Regional Sales Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   8. Regional Marketing Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   9. Trade Marketing Department Manager (MT)    31 ตุลาคม 2559 1
   10. Merchandising Division Manager    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sales & Marketing Support Manager    31 ตุลาคม 2559 1
   2. Programmer    30 พฤศจิกายน 2559 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาสตร์(เคมี)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   2. นักบัญชี    16 ธันวาคม 2559 3
   3. นักวิทยาศาตร์ (ควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา)    16 ธันวาคม 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาสตร์ (บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)    31 ตุลาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    30 พฤศจิกายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10


บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานคลังสินค้า (ตึกซันทาวเวอร์ วิภาวดี)    30 พฤศจิกายน 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ประจำที่ พญาไท)    30 พฤศจิกายน 2559 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด จ.นครปฐม)    31 ตุลาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    31 ตุลาคม 2559 1
   3. ผู้จัดการแผนก Tank Farm    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Social Marketer    31 ตุลาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 ตุลาคม 2559 1
   3. Distribution Manager    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    30 พฤศจิกายน 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 ตุลาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    31 ตุลาคม 2559 4
   3. หัวหน้าแผนกเกษตรอินทรีย์ (ประจำ จ.อุบลฯ)    31 ธันวาคม 2559 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    31 ธันวาคม 2559 1


บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกการตลาดและขาย    31 ตุลาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์    31 ตุลาคม 2559 1
   3. หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์    31 ตุลาคม 2559 2


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่เดินเครื่องประจำห้องควบคุม (Control Board Operator)    31 ตุลาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่เดินเครื่อง (Local Operator)    31 ตุลาคม 2559 1
   3. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Supervisor)    31 ตุลาคม 2559 1
   4. ผู้จัดการแผนกเดินเครื่อง (Operation Manager)    31 ตุลาคม 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 2,154,896 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 43,891,144 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +