แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 สิงหาคม 2558 1
   2. นักวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    30 มิถุนายน 2558 1
   3. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 สิงหาคม 2558 1
   4. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 มิถุนายน 2558 1
   5. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   6. นักบัญชี    31 สิงหาคม 2558 5
   7. Software Specialist (ABAP Programmer)    30 มิถุนายน 2558 1
   8. วิศวกรระบบบริหารนวัตกรรม    30 มิถุนายน 2558 2
   9. วิศวกรโยธา    31 กรกฏาคม 2558 1
   10. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 กรกฏาคม 2558 1
   11. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Food Science, Food Engineer)    31 สิงหาคม 2558 1
   12. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บริหาร, บัญชี, วิศวกรรมอุตสาหการ)    31 สิงหาคม 2558 1
   13. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    04 กรกฏาคม 2558 1
   14. เจ้าหน้าที่บุคคล    31 สิงหาคม 2558 1
   15. เจ้าหน้าที่บุคคล(บ.เอสคอมพานี(1933)จำกัด)    31 สิงหาคม 2558 1
   16. เลขานุการ    31 กรกฏาคม 2558 1
   17. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์    31 กรกฏาคม 2558 1
   18. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน    31 สิงหาคม 2558 1
   19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-วางแผนการเงิน    31 สิงหาคม 2558 1
   20. Business Application Support (Retail)    31 สิงหาคม 2558 1
   21. Business Application Support (Finance)    31 สิงหาคม 2558 1
   22. Business Application Support CO (HR)    31 สิงหาคม 2558 1
   23. IT Security Staff    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    31 สิงหาคม 2558 5
   2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(Reception)    31 สิงหาคม 2558 2
   3. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 สิงหาคม 2558 5
   4. ผู้จัดการแผนกช่องทางนิคมอุตสาหกรรม    30 มิถุนายน 2558 1
   5. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนช่องทางการตลาด    30 มิถุนายน 2558 1
   6. Innovation Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   7. Brand Supervisor    31 สิงหาคม 2558 2
   8. Channel Marketing Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   9. Marketing Research Manager    31 สิงหาคม 2558 1
   10. เจ้าหน้าที่การตลาด Syder Bay    30 มิถุนายน 2558 2
   11. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด (พื้นที่ กรุงเทพ,พัทยา,ภูเก็ต)    31 สิงหาคม 2558 3
   12. Marketing Executives    30 กันยายน 2558 2
   13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 กรกฏาคม 2558 2
   14. Personal Assistant    31 กรกฏาคม 2558 1
   15. Product Manager    31 กรกฏาคม 2558 1
   16. พนักงานขาย (ปวช.,ปวส.)ประจำพื้นที่ กรุงเทพฯ,ชลบุรี    31 สิงหาคม 2558 40
   17. เลขานุการผู้บริหาร    31 กรกฏาคม 2558 1
   18. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    17 กรกฏาคม 2558 1
   20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    16 กรกฏาคม 2558 1
   21. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    17 กรกฏาคม 2558 1
   22. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    17 กรกฏาคม 2558 1
   23. Assistant Brand Manager(Non-Alcohol)    31 กรกฏาคม 2558 2
   24. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2558 2
   25. นักวิเคราะห์    31 กรกฏาคม 2558 2
   26. เจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาด(ต่างประเทศ)    31 กรกฏาคม 2558 1
   27. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    31 กรกฏาคม 2558 2


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาสตร์บำบัดน้ำ (จ.ปทุมธานี)    31 กรกฏาคม 2558 1
   2. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ-พัสดุ    31 สิงหาคม 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    30 มิถุนายน 2558 1
   2. นักบัญชีเจ้าหนี้ (จ.ขอนแก่น)    15 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(ต่างจังหวัด)    30 มิถุนายน 2558 10
   2. พนักงานขายเงินสด (กรุงเทพ)    31 กรกฏาคม 2558 5


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    31 กรกฏาคม 2558 3
   2. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 กรกฏาคม 2558 1
   3. IT Support    31 กรกฏาคม 2558 3
   4. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 กรกฏาคม 2558 50
   5. ช่างซ่อมบำรุง    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   2. หัวหน้างานผลิตน้ำมันรำ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 2
   3. ช่างเทคนิค(ควบคุมเครื่องจักร) (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 15
   4. พนักงานควบคุมคลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   5. พนักงานบรรจุสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 5
   6. หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ    31 สิงหาคม 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 4


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.อ่างทอง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   3. Local Operator    31 กรกฏาคม 2558 2
   4. C&I Engineer    31 กรกฏาคม 2558 1
   5. Lead C&I    31 กรกฏาคม 2558 1
   6. Lead Electrical    31 กรกฏาคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,419,085 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 26,348,183 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +