แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ประกาศผลรับนักศึกษาฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 มกราคม 2560 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 มกราคม 2560 1
   3. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 มีนาคม 2560 1
   4. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   5. นักบัญชี    31 มกราคม 2560 5
   6. นักวิเคราะห์การเงิน    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   7. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบตัวแทน    31 มกราคม 2560 1
   8. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ และฐานข้อมูล CIS    31 มกราคม 2560 1
   9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ (Support)    31 มกราคม 2560 1
   10. นักบัญชี(งบการเงิน)    31 มีนาคม 2560 1
   11. นักบัญชีบริหาร    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   12. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    28 กุมภาพันธ์ 2560 3
   2. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(เบียร์สด)    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   3. เลขานุการผู้บริหาร    31 มกราคม 2560 1
   4. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(กัมพูชา/พม่า)    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   5. Assistant Brand Manager (Asahi /Est.33)    28 กุมภาพันธ์ 2560 2
   6. Digital Marketing Manager    31 มกราคม 2560 1
   7. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    31 มกราคม 2560 2
   8. Merchandising Division Manager    31 มกราคม 2560 1
   9. Trade Marketing Department Manager (MT)    31 มกราคม 2560 1
   10. Brand Manager(Food&Beverage)    31 มกราคม 2560 1
   11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการตลาด    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   12. เจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาค(ประเทศจีน)    28 กุมภาพันธ์ 2560 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Programmer    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   2. Planning & Budgeting Officer    28 กุมภาพันธ์ 2560 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่สถิติ-บัญชีคลังสินค้า    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    28 กุมภาพันธ์ 2560 1


บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน    31 มีนาคม 2560 1
   2. Administrator (ประจำที่ตึกซันทาวเวอร์)    31 มีนาคม 2560 1
   3. Graphic Design Sport wear (ประจำที่ ตึกซันทาวเวอร์)    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    31 มีนาคม 2560 1
   2. เจ้าหน้าที่บุคคล-แรงงานสัมพันธ์ (ประจำ จ.นครปฐม)    31 มีนาคม 2560 1
   3. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    28 กุมภาพันธ์ 2560 1
   2. Sale Manager (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    31 มีนาคม 2560 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ กรุงเทพฯ)    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด    31 มีนาคม 2560 1


บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    28 กุมภาพันธ์ 2560 1


จำนวนผู้เข้าชม : 2,262,780 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 46,208,772 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +