แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    30 มิถุนายน 2558 1
   2. นักวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    30 มิถุนายน 2558 1
   3. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 พฤษภาคม 2558 5
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    30 มิถุนายน 2558 1
   5. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 มิถุนายน 2558 1
   6. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   7. นักบัญชี    31 สิงหาคม 2558 5
   8. เจ้าหน้าที่ธุรการ    30 มิถุนายน 2558 2
   9. IT Security Support    30 มิถุนายน 2558 1
   10. IT Technical Support    30 มิถุนายน 2558 1
   11. วิศวกรเครื่องกล โครงการเขมร - พม่า    30 มิถุนายน 2558 1
   12. วิศวกรอุตสาหการ โครงการเขมร - พม่า    30 มิถุนายน 2558 1
   13. Software Specialist (ABAP Programmer)    30 มิถุนายน 2558 1
   14. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    30 มิถุนายน 2558 1
   15. IT Support    30 มิถุนายน 2558 1
   16. วิศวกรไฟฟ้า โครงการเขมร - พม่า    30 มิถุนายน 2558 1
   17. วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ โครงการเขมร - พม่า    30 มิถุนายน 2558 1
   18. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    30 มิถุนายน 2558 2
   19. วิศวกรระบบบริหารนวัตกรรม    30 มิถุนายน 2558 2
   20. วิศวกรโยธา    31 กรกฏาคม 2558 1
   21. ผู้จัดการแผนกบัญชี (บจก.เฮสโกโซลูชั่น)    30 มิถุนายน 2558 1
   22. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    16 มิถุนายน 2558 2
   3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 มิถุนายน 2558 5
   4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(Reception)    30 มิถุนายน 2558 2
   5. เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์    31 พฤษภาคม 2558 2
   6. ผู้บริหารงานโฆษณา (Digital/Online Specialist)    31 พฤษภาคม 2558 3
   7. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 สิงหาคม 2558 5
   8. ผู้บริหารประชาสัมพันธ์(CSR)    31 พฤษภาคม 2558 3
   9. Personal Assistant    31 พฤษภาคม 2558 1
   10. ผู้จัดการแผนกช่องทางนิคมอุตสาหกรรม    30 มิถุนายน 2558 1
   11. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนช่องทางการตลาด    30 มิถุนายน 2558 1
   12. Channel Marketing Manager    30 มิถุนายน 2558 1
   13. Marketing Research Manager    30 มิถุนายน 2558 1
   14. Innovation Manager    30 มิถุนายน 2558 1
   15. Brand Supervisor    30 มิถุนายน 2558 2
   16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    16 มิถุนายน 2558 1
   17. นักวิเคราะห์ Supply Chain    15 มิถุนายน 2558 1
   18. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด (พื้นที่ กรุงเทพ,พัทยา,ภูเก็ต)    30 มิถุนายน 2558 3
   19. เจ้าหน้าที่การตลาด Syder Bay    30 มิถุนายน 2558 2
   20. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 กรกฏาคม 2558 2
   21. Marketing Executives    30 มิถุนายน 2558 2


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    15 มิถุนายน 2558 1
   2. นักวิทยาศาสตร์ ประจำ จ.ปทุมธานี    31 กรกฏาคม 2558 1
   3. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)    31 กรกฏาคม 2558 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย    30 มิถุนายน 2558 1
   2. วิศวกรควบคุม    30 มิถุนายน 2558 1


บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบควบคุม    31 พฤษภาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี (จ.สิงห์บุรี)    30 มิถุนายน 2558 1
   2. วิศวกรระบบควบคุม (จ.สิงห์บุรี)    30 มิถุนายน 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกลต้นกำลัง    30 มิถุนายน 2558 1
   2. นักบัญชีเจ้าหนี้ (จ.ขอนแก่น)    15 มิถุนายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บุคคล (payroll)    15 มิถุนายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Trade Marketing Supervisor/Officer    30 มิถุนายน 2558 2
   2. พนักงานขายเงินสด(ต่างจังหวัด)    30 มิถุนายน 2558 10


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ธุรการเลขา (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่วางแผนและระบบคุณภาพ    31 พฤษภาคม 2558 1
   3. วิศวกรอุตสาหการ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    30 มิถุนายน 2558 3


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    30 มิถุนายน 2558 1
   2. Distribution Manager    30 มิถุนายน 2558 1
   3. Account Executive    30 มิถุนายน 2558 1
   4. Media Coordinator    30 มิถุนายน 2558 1
   5. Junior Art Director    30 มิถุนายน 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 มิถุนายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    30 มิถุนายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   4. หัวหน้างานผลิตน้ำมันรำ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 2
   5. ช่างเทคนิค(ควบคุมเครื่องจักร) (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 15
   6. พนักงานควบคุมคลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 1
   7. พนักงานบรรจุสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 5
   8. หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ    31 สิงหาคม 2558 1
   9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 สิงหาคม 2558 4


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    30 มิถุนายน 2558 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.อ่างทอง)    31 กรกฏาคม 2558 1
   5. Local Operator    31 พฤษภาคม 2558 4
   6. Local Operator (Skill)    31 พฤษภาคม 2558 4
   7. Control Board    31 กรกฏาคม 2558 2
   8. System Engineer    30 มิถุนายน 2558 1
   9. C&I Engineer    30 มิถุนายน 2558 1
   10. Lead C&I    30 มิถุนายน 2558 1
   11. Lead Electrical    30 มิถุนายน 2558 1
   12. Lead Machanical    30 มิถุนายน 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,376,440 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 25,196,497 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +