แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. MIS & BI Developer    31 ตุลาคม 2557 1
   2. พนักงานขับรถผู้บริหาร    30 กันยายน 2557 3
   3. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล    30 กันยายน 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ผลิต    30 กันยายน 2557 12
   5. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกจัดหาและพัฒนาแหล่งซื้อ    30 กันยายน 2557 1
   7. นักบัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน    30 กันยายน 2557 1
   8. นักบัญชีงบประมาณ    30 กันยายน 2557 1
   9. นักวิทยาศาสตร์    30 กันยายน 2557 10
   10. IT Support    30 กันยายน 2557 1
   11. กราฟฟิคดีไซเนอร์    30 กันยายน 2557 1
   12. นักวิทยาศาสตร์ (57-169)    30 กันยายน 2557 3
   13. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 กันยายน 2557 1
   14. วิศวกรเครื่องกล    30 กันยายน 2557 1
   15. MIS & BI Developer    30 กันยายน 2557 1
   16. Business Support (WMS)    30 กันยายน 2557 2
   17. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    30 กันยายน 2557 1
   18. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    30 กันยายน 2557 1
   19. วิศวกรควบคุม    30 กันยายน 2557 1
   20. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    30 กันยายน 2557 2
   21. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ตุลาคม 2557 1
   22. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   2. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 ธันวาคม 2557 5
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. หัวหน้าหน่วยขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   5. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   6. หัวหน้าหน่วยพัฒนาช่องทางการขายส่ง    30 กันยายน 2557 1
   7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   8. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    30 กันยายน 2557 1
   9. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างประเทศสิงคโปร์)    30 กันยายน 2557 1
   10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Non-Alcohol)    31 ตุลาคม 2557 10
   14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Non-Alcohol)    30 กันยายน 2557 10
   15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   17. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 กันยายน 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่การเงิน    31 ตุลาคม 2557 1
   2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บัญชี-การเงิน    30 กันยายน 2557 1
   3. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    30 กันยายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน (จ.ขอนแก่น)    30 กันยายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 กันยายน 2557 4


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    30 กันยายน 2557 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 กันยายน 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    30 กันยายน 2557 1
   3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    30 กันยายน 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน    30 กันยายน 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (จ.มหาสารคาม)    31 ตุลาคม 2557 3
   2. หัวหน้าหน่วย (หน่วยสถิติและบัญชี)    31 ตุลาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,005,909 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 17,467,631 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +

xxx