แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 พฤษภาคม 2559 2
   2. นักบัญชี    31 พฤษภาคม 2559 5
   3. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 พฤษภาคม 2559 1
   4. นักกฎหมาย    31 พฤษภาคม 2559 1
   5. Market Analyst    31 พฤษภาคม 2559 1
   6. Food Specialist    31 พฤษภาคม 2559 1
   7. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการเงิน    31 พฤษภาคม 2559 1
   8. Sales Executive    31 พฤษภาคม 2559 2
   9. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 พฤษภาคม 2559 1
   10. เลขานุการผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 1
   11. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการงานบุคคล    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. สถาปนิก    30 มิถุนายน 2559 1
   3. วิศวกรประมาณราคา    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 ธันวาคม 2559 3
   3. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 ธันวาคม 2559 3
   4. Marketing Executives    31 พฤษภาคม 2559 2
   5. Personal Assistant Operation    31 พฤษภาคม 2559 3
   6. Personal Assistant Manager    31 พฤษภาคม 2559 3
   7. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    31 พฤษภาคม 2559 1
   8. เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด    31 พฤษภาคม 2559 3
   9. เจ้าหน้าที่ธุรการ(การตลาด)    31 พฤษภาคม 2559 1
   10. Brand Manager (Singha Light)    31 พฤษภาคม 2559 1
   11. Portfolio Strategic Manager    31 พฤษภาคม 2559 1
   12. Strategic Marketing Manager (Draught Beer)    31 พฤษภาคม 2559 1
   13. ผู้บริหารงานกิจกรรม-ส่งเสริมการตลาด ภูมิภาค    30 เมษายน 2559 2
   14. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    01 พฤษภาคม 2559 2
   15. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)    01 พฤษภาคม 2559 1
   16. Trade Marketing Department Manager (ผู้จัดการส่วนเทรดมาร์เก็ตติ้ง)    01 พฤษภาคม 2559 2
   17. Brand Manager(Food&Beverage)    01 พฤษภาคม 2559 1
   18. Marketing Strategy Manager(Food&Beverage)    01 พฤษภาคม 2559 1
   19. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(พม่า)    01 พฤษภาคม 2559 1
   20. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Food&Beverage)    31 พฤษภาคม 2559 3
   21. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล    31 พฤษภาคม 2559 2
   22. ผู้จัดการส่วนขาย (Alcohol)    31 พฤษภาคม 2559 1
   23. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 พฤษภาคม 2559 2
   24. Event Marketing Supervisor    31 พฤษภาคม 2559 2
   25. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสารสนเทศ(HRIS)    31 พฤษภาคม 2559 2
   26. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด    31 พฤษภาคม 2559 1
   27. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 พฤษภาคม 2559 1
   28. Digital Marketing Manager    31 พฤษภาคม 2559 1
   29. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด    30 มิถุนายน 2559 2


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Financial Analyst    30 เมษายน 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. วิศวกรระบบควบคุม    30 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า (ขอนแก่น,หาดใหญ่)    30 มิถุนายน 2559 4


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิเคราะห์จัดส่ง    31 พฤษภาคม 2559 2
   2. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)    31 พฤษภาคม 2559 5


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    31 พฤษภาคม 2559 4


บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี(บจก.เฮสโกโซลูชั่น จ. สมุทรสาคร)    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 พฤษภาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 พฤษภาคม 2559 1


บริษัท แบรนด์ แฟมิลี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Graphics Designer    30 เมษายน 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,934,958 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 38,429,296 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +