แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ    31 ธันวาคม 2557 3
   2. นักบัญชีอาวุโส    30 พฤศจิกายน 2557 1
   3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    30 พฤศจิกายน 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์    31 ธันวาคม 2557 2
   5. นักบัญชี    30 พฤศจิกายน 2557 3
   6. MIS & BI Analyst    31 ธันวาคม 2557 1
   7. Software Specialist (Basis Administrator)    31 ธันวาคม 2557 1
   8. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 ธันวาคม 2557 1
   9. นักบริหารการเงินอาวุโส    30 พฤศจิกายน 2557 1
   10. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต    30 พฤศจิกายน 2557 1
   11. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 2
   12. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   13. ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาด    30 พฤศจิกายน 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    30 พฤศจิกายน 2557 1
   15. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 ธันวาคม 2557 1
   16. MIS & BI Developer    31 ธันวาคม 2557 1
   17. IT Support    31 ธันวาคม 2557 1
   18. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ธันวาคม 2557 1
   20. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 4
   21. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    30 พฤศจิกายน 2557 3
   22. นักกฏหมาย    30 พฤศจิกายน 2557 1
   23. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    30 พฤศจิกายน 2557 2
   24. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    30 พฤศจิกายน 2557 1
   25. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 พฤศจิกายน 2557 1
   26. วิศวกรควบคุม    30 พฤศจิกายน 2557 1
   27. ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า (Senior Manager)    04 ธันวาคม 2557 1
   28. ผู้จัดการเขต (Manager)    04 ธันวาคม 2557 1
   29. ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Manager)    04 ธันวาคม 2557 1
   30. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    05 ธันวาคม 2557 1
   31. วิศวกรส่งเสริม Innovation & Modernization    30 พฤศจิกายน 2557 1
   32. วิศวกรไฟฟ้า    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   7. Key Account Manager/Supervisor / Executive    30 พฤศจิกายน 2557 3
   8. ผู้บริหารงานธุรการ    31 ธันวาคม 2557 1
   9. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   10. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 6
   11. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    31 ธันวาคม 2557 1
   12. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 ธันวาคม 2557 2
   13. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางขายส่ง    31 ธันวาคม 2557 1
   14. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   15. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   16. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 2


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. หัวหน้าหน่วยขายสาขา    30 พฤศจิกายน 2557 2
   3. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 ธันวาคม 2557 2
   4. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 พฤศจิกายน 2557 1
   5. พนักงานขายเครดิตประจำจังหวัด    31 ธันวาคม 2557 3
   6. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ธันวาคม 2557 2


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกWater Resource    30 พฤศจิกายน 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    30 พฤศจิกายน 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานจัดส่ง (วุฒิ ปวส.)    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. นักวิเคราะห์ระบบงาน    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (พระราม 3)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.มหาสารคาม)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,125,479 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 19,504,052 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +