แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. MIS & BI Developer    31 ตุลาคม 2557 1
   2. พนักงานขับรถ    30 กันยายน 2557 3
   3. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    01 กันยายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาด    01 กันยายน 2557 1
   5. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล    30 กันยายน 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่ผลิต    12 กันยายน 2557 12
   7. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    26 กันยายน 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกจัดหาและพัฒนาแหล่งซื้อ    26 กันยายน 2557 1
   9. นักบัญชีงบประมาณ    26 กันยายน 2557 1
   10. นักบัญชีบริหาร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน    26 กันยายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 สิงหาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    31 สิงหาคม 2557 1
   4. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 ธันวาคม 2557 5
   5. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูลขาย    31 สิงหาคม 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    31 สิงหาคม 2557 2
   7. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ    31 สิงหาคม 2557 1
   9. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูลขาย    31 สิงหาคม 2557 1
   10. หัวหน้าหน่วยขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   11. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   12. หัวหน้าหน่วยพัฒนาช่องทางการขายส่ง    30 กันยายน 2557 1
   13. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   15. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    30 กันยายน 2557 1
   16. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างประเทศสิงคโปร์)    30 กันยายน 2557 1
   17. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   18. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   19. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Non-Alcohol)    31 ตุลาคม 2557 10
   20. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Non-Alcohol)    30 กันยายน 2557 10
   21. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   22. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   23. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    15 กันยายน 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีบริหาร    28 สิงหาคม 2557 2
   2. เจ้าหน้าที่การเงิน    28 สิงหาคม 2557 1
   3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร บัญชี-การเงิน    12 กันยายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    26 กันยายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 สิงหาคม 2557 30
   2. เลขานุการผู้บริหาร    31 สิงหาคม 2557 1
   3. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 กันยายน 2557 4


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    19 กันยายน 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าหน่วย (หน่วยสถิติและบัญชี)    30 กันยายน 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 999,528 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 17,374,056 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +

xxx