แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    30 พฤศจิกายน 2557 1
   3. ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)    31 ตุลาคม 2557 2
   4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์    31 ตุลาคม 2557 2
   5. นักบัญชี    30 พฤศจิกายน 2557 3
   6. MIS & BI Developer    31 ตุลาคม 2557 1
   7. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ตุลาคม 2557 1
   8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ตุลาคม 2557 1
   9. นักบัญชีงบประมาณ    31 ตุลาคม 2557 1
   10. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4
   11. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วุฒิปวช.-ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4
   12. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ตุลาคม 2557 3
   13. เจ้าหน้าที่บุคคล(Payroll)    30 พฤศจิกายน 2557 1
   14. นักกฏหมาย    30 พฤศจิกายน 2557 1
   15. นักวิจัยการตลาด    09 พฤศจิกายน 2557 1
   16. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    15 พฤศจิกายน 2557 2


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    31 ตุลาคม 2557 1
   4. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Non-Alcohol)    31 ตุลาคม 2557 10
   8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   10. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูลขาย    31 ตุลาคม 2557 1
   11. Merchandiser Supervisor    31 ตุลาคม 2557 1
   12. ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด (Non Alcohol)    05 พฤศจิกายน 2557 1
   13. หัวหน้าหน่วยการตลาด    31 ตุลาคม 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางการตลาด    18 พฤศจิกายน 2557 1
   15. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ    31 ตุลาคม 2557 1
   16. Key Account Manager/Supervisor / Executive    30 พฤศจิกายน 2557 3
   17. หัวหน้าหน่วยสนับสนุน    31 ธันวาคม 2557 1
   18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    31 ตุลาคม 2557 2
   19. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   20. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล    30 พฤศจิกายน 2557 2
   2. เจ้าหน้าที่การเงิน    31 ตุลาคม 2557 1
   3. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. ผู้จัดการสาขา    31 ตุลาคม 2557 1
   3. หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริหารช่องทาง    31 ตุลาคม 2557 1
   4. หัวหน้าหน่วยขายสาขา    30 พฤศจิกายน 2557 2
   5. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกWater Resource    15 พฤศจิกายน 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    16 พฤศจิกายน 2557 1
   5. นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ตุลาคม 2557 1
   2. พนักงานจัดส่ง (วุฒิ ปวส.)    30 พฤศจิกายน 2557 1
   3. นักวิเคราะห์ระบบงาน    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 ตุลาคม 2557 1
   2. Sales Executive    22 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ตุลาคม 2557 2
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ตุลาคม 2557 1
   7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (จ.มหาสารคาม)    31 ตุลาคม 2557 1


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,087,179 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 18,870,749 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +