แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    30 กันยายน 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2558 1
   3. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 กันยายน 2558 1
   4. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   5. ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2558 1
   6. ผู้ช่วยผู้บริหารแบรนด์ (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 กันยายน 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 กันยายน 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน    31 ตุลาคม 2558 1
   9. เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัย    31 ตุลาคม 2558 1
   10. สถาปนิก    30 กันยายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 กันยายน 2558 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 กันยายน 2558 3
   3. Marketing Executives    30 กันยายน 2558 2
   4. เจ้าหน้าที่บริหาร    31 ตุลาคม 2558 5
   5. เจ้าหน้าที่ธุรการ    30 กันยายน 2558 1
   6. ผู้ช่วยพนักงานขาย(ปวช.,ปวส.) ทั่วประเทศ    30 กันยายน 2558 30
   7. หัวหน้าหน่วยงบประมาณ    30 กันยายน 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและว่าจ้าง)    17 กันยายน 2558 1
   9. Personal Assistant Operation    30 กันยายน 2558 1
   10. Personal Assistant Manager    30 กันยายน 2558 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    30 กันยายน 2558 1


บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย    30 กันยายน 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    30 กันยายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่บุคคล (payroll)    30 กันยายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(ต่างจังหวัด)    30 กันยายน 2558 10


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    30 กันยายน 2558 1
   2. นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)    30 กันยายน 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกจ่ายสินค้า    31 ตุลาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกรับสินค้า    30 กันยายน 2558 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    30 กันยายน 2558 1
   2. Account Executive    30 กันยายน 2558 1
   3. Media Coordinator    30 กันยายน 2558 1
   4. Junior Art Director    30 กันยายน 2558 1
   5. Distribution Manager    30 กันยายน 2558 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการร้าน    30 กันยายน 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 กันยายน 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    30 กันยายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (บริษัท ข้าวพันดี จำกัด)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี    30 กันยายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 กันยายน 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,511,214 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 28,682,859 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +