แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 มีนาคม 2559 1
   3. Strategic Financial Analyst    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   4. เลขานุการผู้บริหาร    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   5. เจ้าหน้าที่การตลาด(บจก.ไทย-โคเรียน ซีวิด จ.ปทุมธานี)    01 มีนาคม 2559 2
   6. เจ้าหน้าที่ประกันภัย    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   7. นักบัญชี    31 มีนาคม 2559 5
   8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   9. เจ้าหน้าที่บุคคล (แผนกค่าจ้าง)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   10. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   11. เจ้าหน้าที่บุคคล (Operation & ER)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   13. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   14. Business Application Support (SAP Module FI)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   15. Mobile Developer    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   16. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   17. Business Application Support (Finance)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   18. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   19. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   20. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 มีนาคม 2559 1
   21. นักกฎหมาย    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   22. เจ้าหน้าที่บุคคล (บริษัทผลิต)    31 มีนาคม 2559 1
   23. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ    31 มีนาคม 2559 1
   24. Personal Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง)    31 มีนาคม 2559 1
   25. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ (Business Solution Manager)    31 มีนาคม 2559 1
   26. ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)    31 มีนาคม 2559 1
   27. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    31 มีนาคม 2559 2
   28. วิศวกรไฟฟ้า    31 มีนาคม 2559 2
   29. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    09 มีนาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    29 กุมภาพันธ์ 2559 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    31 มีนาคม 2559 3
   3. Brand Manager (Alcohol)    29 กุมภาพันธ์ 2559 3
   4. Marketing Executives    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   5. Product Manager    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   6. Personal Assistant Operation    29 กุมภาพันธ์ 2559 3
   7. เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า    29 กุมภาพันธ์ 2559 4
   8. Trade Marketing Supervisor/Officer    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   9. Personal Assistant Manager    29 กุมภาพันธ์ 2559 3
   10. เจ้าหน้าที่บริหาร    31 พฤษภาคม 2559 5
   11. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)    31 มีนาคม 2559 1
   12. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    31 มีนาคม 2559 1
   13. เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   14. หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขาย    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   15. Graphics Designer    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   16. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   17. Trade Marketing Department Manager (ผู้จัดการส่วนเทรดมาร์เก็ตติ้ง)    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   18. เจ้าหน้าที่ธุรการ(การตลาด)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   19. Brand Manager(Food&Beverage)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   20. Marketing Strategy Manager(Food&Beverage)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   21. เจ้าหน้าที่งบประมาณ    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   22. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Food&Beverage)    29 กุมภาพันธ์ 2559 3
   23. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   25. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด(Food&Beverage)    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   26. Merchandiser Supervisor    31 มีนาคม 2559 1
   27. เลขานุการผู้บริหาร    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   28. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(พม่า)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   29. หัวหน้าหน่วย สนับสนุนงานกิจกรรมการตลาด    04 มีนาคม 2559 2


บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)    22 กุมภาพันธ์ 2559 1
   2. นักวิทยาศาสตร์ : ประจำ บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด (จ.อยุธยา)(57-023)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1


บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสุราษฎร์ฯ)    10 มีนาคม 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    22 กุมภาพันธ์ 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10
   2. ผู้ช่วยพนักงานขาย(ปวช.,ปวส.) ทั่วประเทศ    31 มีนาคม 2559 5
   3. เจ้าหน้าที่การเงิน    31 มีนาคม 2559 2


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    22 กุมภาพันธ์ 2559 1
   2. วิศวกรอุตสาหการ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    22 กุมภาพันธ์ 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.สิงห์บุรี/จ.ขอนแก่น/จ.อุุบลราชธานี/จ.สุราษฎร์ธานี))    30 เมษายน 2559 5
   2. IT Solution Design&Development Manager    30 เมษายน 2559 1
   3. นักวิเคราะห์จัดส่ง    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   4. พนักงานธุรการ    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   5. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   6. IT Support    31 มีนาคม 2559 3
   7. นักบัญชี    30 เมษายน 2559 3


บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   2. ผู้จัดการสำนักงาน    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่ธุรการ    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   4. Social Marketer    29 กุมภาพันธ์ 2559 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มีนาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำ กทม.)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   3. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    29 กุมภาพันธ์ 2559 3


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ จ.อุบลราชธานี)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    29 กุมภาพันธ์ 2559 4


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนก UTILITY    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   3. หัวหน้าแผนกผลิตข้าวขาว    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   4. หัวหน้างานผลิตข้าวขาว    29 กุมภาพันธ์ 2559 2
   5. หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (โรงสี)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1
   6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (โรงสี)    29 กุมภาพันธ์ 2559 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ    29 กุมภาพันธ์ 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,838,421 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 35,481,043 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +