แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 ธันวาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 ธันวาคม 2558 1
   3. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 8
   4. ผู้ช่วยผู้บริหารแบรนด์ (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน    31 ตุลาคม 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัย    31 ตุลาคม 2558 1
   8. สถาปนิก    31 ตุลาคม 2558 1
   9. นักบัญชี    30 พฤศจิกายน 2558 5
   10. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    30 ตุลาคม 2558 1
   11. วิศวกรโยธา    31 ตุลาคม 2558 2
   12. Business Application Support (Finance)    31 ตุลาคม 2558 2
   13. Business Application Support (CO)    31 ตุลาคม 2558 1
   14. MIS & BI Developer    31 ตุลาคม 2558 2
   15. Strategic Financial Analyst    31 ตุลาคม 2558 5
   16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-วางแผนการเงิน    31 ตุลาคม 2558 1
   17. ABAP Programmer    31 ตุลาคม 2558 1
   18. IT Technical Support    31 ตุลาคม 2558 1
   19. ช่างเทคนิค    31 ตุลาคม 2558 1
   20. IT Security Staff    31 ตุลาคม 2558 1
   21. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 ตุลาคม 2558 1
   22. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    31 ตุลาคม 2558 2
   23. เจ้าหน้าทีออกแบบกราฟฟิก    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 พฤศจิกายน 2558 3
   2. Channel Marketing Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. Marketing Research Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   4. Innovation Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. Brand Supervisor    30 พฤศจิกายน 2558 2
   6. Marketing Executives    30 พฤศจิกายน 2558 2
   7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    30 พฤศจิกายน 2558 3
   8. Personal Assistant    31 ตุลาคม 2558 1
   9. Product Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   10. Assistant Brand Manager(Non-Alcohol)    30 ตุลาคม 2558 2
   11. นักวิเคราะห์    30 ตุลาคม 2558 2
   12. เจ้าหน้าที่บริหาร    31 ตุลาคม 2558 5
   13. ผู้ช่วยพนักงานขาย(ปวช.,ปวส.) ทั่วประเทศ    16 พฤศจิกายน 2558 30
   14. Personal Assistant Operation    30 พฤศจิกายน 2558 1
   15. หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล    30 พฤศจิกายน 2558 1
   16. เจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาด (ช่องทาง HORECA)    30 พฤศจิกายน 2558 27
   17. เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ช่องทาง HORECA)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   18. เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า    30 พฤศจิกายน 2558 30
   19. เลขานุการผู้บริหาร    30 พฤศจิกายน 2558 1
   20. Research Analyst Supervisor    30 พฤศจิกายน 2558 1
   21. Key Account Supervisor / Executive    30 พฤศจิกายน 2558 2
   22. Personal Assistant Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   2. นักบัญชี (จ.ปทุมธานี)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 ธันวาคม 2558 1
   2. Trade Marketing Supervisor/Officer    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายประจำร้าน    31 ตุลาคม 2558 1
   2. Designer เสื้อผ้าผู้หญิง และ Sport Wear    31 ตุลาคม 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า    31 ตุลาคม 2558 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 ตุลาคม 2558 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า (อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 ตุลาคม 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.สิงห์บุรี/จ.ขอนแก่น/จ.อุุบลราชธานี/จ.สุราษฎร์ธานี))    30 พฤศจิกายน 2558 5
   2. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. ผู้จัดการแผนกจ่ายสินค้า    31 ตุลาคม 2558 1
   4. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    30 พฤศจิกายน 2558 3
   6. IT Support    30 พฤศจิกายน 2558 3
   7. IT Support Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   8. IT Solution Design&Development Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    31 ตุลาคม 2558 1
   2. Account Executive    31 ตุลาคม 2558 1
   3. Media Coordinator    31 ตุลาคม 2558 1
   4. Junior Art Director    31 ตุลาคม 2558 1
   5. Distribution Manager    31 ตุลาคม 2558 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 ตุลาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการร้าน (จ.เชียงราย)    31 ตุลาคม 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 ตุลาคม 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    31 ตุลาคม 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (บริษัท ข้าวพันดี จำกัด)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ตุลาคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,573,885 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 30,239,462 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +