แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล    31 สิงหาคม 2557 2
   2. Business Support (WMS)    31 กรกฏาคม 2557 2
   3. IT Support    04 สิงหาคม 2557 1
   4. MIS & BI Developer    04 สิงหาคม 2557 1
   5. นักวิทยาศาสตร์    09 สิงหาคม 2557 10
   6. วิศวกรควบคุม    09 สิงหาคม 2557 1
   7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    09 สิงหาคม 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    09 สิงหาคม 2557 1
   9. นักวิทยาศาสตร์ (57-169)    09 สิงหาคม 2557 3
   10. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    09 สิงหาคม 2557 1
   11. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    09 สิงหาคม 2557 2
   12. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    15 สิงหาคม 2557 2
   13. กราฟฟิคดีไซเนอร์    15 สิงหาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 สิงหาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 สิงหาคม 2557 2
   3. เจ้าหน้าที่บุคคล(พัฒนาตัวแทน)    31 สิงหาคม 2557 1
   4. ผู้บริหารเขตขาย (บข.)    31 ตุลาคม 2557 5
   5. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    31 กรกฏาคม 2557 4
   6. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 กรกฏาคม 2557 1
   7. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูลขาย    31 สิงหาคม 2557 1
   8. Key Account Executive    31 กรกฏาคม 2557 5
   9. Merchandiser Supervisor    31 กรกฏาคม 2557 1
   10. เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล    31 กรกฏาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณ    31 สิงหาคม 2557 2
   12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด    31 สิงหาคม 2557 2
   13. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 สิงหาคม 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ    31 สิงหาคม 2557 1
   15. ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูลขาย    31 สิงหาคม 2557 1
   16. หัวหน้าหน่วยขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   17. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    30 กันยายน 2557 1
   18. หัวหน้าหน่วยพัฒนาช่องทางการขายส่ง    30 กันยายน 2557 1
   19. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(ภาคเหนือ)    09 สิงหาคม 2557 1
   20. เจ้าหน้าที่การตลาด    14 สิงหาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    04 สิงหาคม 2557 1
   2. Costomer Service&Logistics    14 สิงหาคม 2557 1
   3. Excise Affairs Officer    14 สิงหาคม 2557 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล    09 สิงหาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 กรกฏาคม 2557 1
   2. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 สิงหาคม 2557 30
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน    01 สิงหาคม 2557 3
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า    31 กรกฏาคม 2557 3
   5. เลขานุการผู้บริหาร    31 สิงหาคม 2557 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ    15 สิงหาคม 2557 1
   2. นักวิทยาศาสตร์    22 สิงหาคม 2557 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    21 สิงหาคม 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    21 สิงหาคม 2557 1
   3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    21 สิงหาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน    21 สิงหาคม 2557 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    25 สิงหาคม 2557 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    25 สิงหาคม 2557 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี    25 สิงหาคม 2557 2
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    25 สิงหาคม 2557 1
   5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    25 สิงหาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    25 สิงหาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 960,617 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 16,762,041 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +

xxx