แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ฝากประวัติฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    30 กันยายน 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชี    30 กันยายน 2559 1
   3. นักกฎหมาย    31 สิงหาคม 2559 1
   4. Food Specialist    31 สิงหาคม 2559 1
   5. Financial Analyst (Strategy & Planning)    31 สิงหาคม 2559 2
   6. Product Marketing Manager    31 สิงหาคม 2559 1
   7. ผู้จัดการแผนกงบประมาณ    31 สิงหาคม 2559 1
   8. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ทางการเงิน    31 สิงหาคม 2559 2
   9. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    31 สิงหาคม 2559 2
   10. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 สิงหาคม 2559 1
   11. นักบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2559 1
   12. Logistics Coordinator    31 สิงหาคม 2559 1
   13. Personal Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง)    30 กันยายน 2559 1
   14. Media Account Executive (ประจำที่ บจก.คอนแทงโก)    31 สิงหาคม 2559 1
   15. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 กันยายน 2559 1
   16. ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)    30 กันยายน 2559 1
   17. นักวิเคราะห์บัญชี    31 ตุลาคม 2559 1
   18. นักวิเคราะห์การเงิน    30 กันยายน 2559 1
   19. นักบัญชี    31 ตุลาคม 2559 5
   20. วิศวกรเครื่องกล – งานระบบ    25 กันยายน 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 ธันวาคม 2559 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 ธันวาคม 2559 3
   3. Marketing Executive    31 ตุลาคม 2559 1
   4. Assistant Brand Manager (Asahi)    31 ตุลาคม 2559 1
   5. เจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาด ช่องทาง HORECA (สื่อสารภาษาจีน)    31 สิงหาคม 2559 3
   6. เจ้าหน้าที่การตลาด (MotorSport)    30 กันยายน 2559 1
   7. Regional Marketing Supervisor    31 ตุลาคม 2559 2
   8. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    31 ตุลาคม 2559 2
   9. Brand Manager(Food&Beverage)    31 ตุลาคม 2559 1
   10. Trade Marketing Supervisor    30 กันยายน 2559 1
   11. Regional Sales Manager    31 ธันวาคม 2559 1
   12. Regional Marketing Manager    31 ธันวาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณ    31 สิงหาคม 2559 1
   2. Programmer    30 กันยายน 2559 1
   3. Sales & Marketing Support Manager    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    30 กันยายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    31 สิงหาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนก Tank Farm    31 สิงหาคม 2559 1


บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ    31 ตุลาคม 2559 1
   2. Distribution Manager    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานธุรการ    09 กันยายน 2559 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sale Manager (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    30 กันยายน 2559 1
   2. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    30 กันยายน 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 สิงหาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    31 สิงหาคม 2559 4


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส    30 กันยายน 2559 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำ กรุงเทพฯ)    30 กันยายน 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่เดินเครื่องประจำห้องควบคุม (Control Board Operator)    31 ตุลาคม 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่เดินเครื่อง (Local Operator)    31 ตุลาคม 2559 1
   4. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Supervisor)    31 ตุลาคม 2559 1
   5. ผู้จัดการแผนกเดินเครื่อง (Operation Manager)    31 ตุลาคม 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 2,063,299 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 41,833,214 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +