แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. MIS & BI Analyst    31 ธันวาคม 2557 1
   2. Software Specialist (Basis Administrator)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. Software Specialist (ABAP Programmer)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ช่างเครื่องกล (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 2
   5. เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   6. ผู้จัดการแผนกพัฒนาตลาด    31 ธันวาคม 2557 1
   7. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 ธันวาคม 2557 1
   8. MIS & BI Developer    31 ธันวาคม 2557 1
   9. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    31 ธันวาคม 2557 1
   10. IT Support    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ    31 ธันวาคม 2557 1
   13. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    31 ธันวาคม 2557 4
   14. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 ธันวาคม 2557 3
   15. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    31 มกราคม 2558 1
   16. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มกราคม 2558 1
   17. วิศวกรควบคุม    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   7. ผู้บริหารงานธุรการ    31 ธันวาคม 2557 1
   8. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   9. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 6
   10. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    31 ธันวาคม 2557 1
   11. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 ธันวาคม 2557 2
   12. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางขายส่ง    31 ธันวาคม 2557 1
   13. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   14. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1
   15. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์    31 มกราคม 2558 2
   16. ผู้จัดการสาขา    31 มกราคม 2558 1
   17. Merchandiser Manager    31 มกราคม 2558 1
   18. Key Account Manager/Supervisor / Executive    31 มกราคม 2558 3
   19. Regional Key Account Officer    28 กุมภาพันธ์ 2558 10
   20. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   21. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   22. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    31 มกราคม 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. เจ้าหน้าที่บัญชี    31 ธันวาคม 2557 2
   3. พนักงานขายเครดิตประจำจังหวัด    31 ธันวาคม 2557 3
   4. หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริหารช่องทาง    31 ธันวาคม 2557 1
   5. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 มกราคม 2558 2
   6. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 มกราคม 2558 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนก Water Resource    31 ธันวาคม 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    31 ธันวาคม 2557 1
   5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative TV Program    31 มกราคม 2558 1
   2. Producer TV Program    31 มกราคม 2558 1
   3. Coordinator TV Program    31 มกราคม 2558 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มกราคม 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน (พระราม 3)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.มหาสารคาม)    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,165,294 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 20,190,364 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +