แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    30 พฤศจิกายน 2557 1
   3. นักบัญชี    30 พฤศจิกายน 2557 3
   4. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต    30 พฤศจิกายน 2557 1
   5. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วุฒิปวช.-ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4
   6. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    05 พฤศจิกายน 2557 4
   7. นักกฏหมาย    30 พฤศจิกายน 2557 1
   8. นักวิจัยการตลาด    09 พฤศจิกายน 2557 1
   9. วิศวกรเครื่องกลอาหาร    15 พฤศจิกายน 2557 2
   10. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    30 พฤศจิกายน 2557 1
   11. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องกล    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. ผู้บริหารเขตขาย(บข.)    31 ธันวาคม 2557 2
   3. หัวหน้าหน่วยวางแผนและพัฒนาการขาย    31 ธันวาคม 2557 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   5. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Non-Alcohol)    31 ธันวาคม 2557 10
   6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดช่องทางพิเศษ    31 ธันวาคม 2557 10
   7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 2
   8. ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด (Non Alcohol)    05 พฤศจิกายน 2557 1
   9. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางการตลาด    18 พฤศจิกายน 2557 1
   10. Key Account Manager/Supervisor / Executive    30 พฤศจิกายน 2557 3
   11. หัวหน้าหน่วยสนับสนุน    31 ธันวาคม 2557 1
   12. ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ ARM    31 ธันวาคม 2557 1
   13. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    30 พฤศจิกายน 2557 1
   14. เจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เบียร์สด    31 ธันวาคม 2557 1
   15. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)    31 ธันวาคม 2557 2
   16. ผู้จัดการแผนกพัฒนาช่องทางขายส่ง    31 ธันวาคม 2557 1
   17. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล    31 ธันวาคม 2557 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2557 30
   2. หัวหน้าหน่วยขายสาขา    30 พฤศจิกายน 2557 2
   3. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 ธันวาคม 2557 2
   4. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกธุรการ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   2. ผู้จัดการแผนกWater Resource    15 พฤศจิกายน 2557 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   4. ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน    16 พฤศจิกายน 2557 1
   5. นักวิทยาศาสตร์ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1
   6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (จ.นครปฐม)    15 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานจัดส่ง (วุฒิ ปวส.)    30 พฤศจิกายน 2557 1
   2. นักวิเคราะห์ระบบงาน    30 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Sales Executive    22 พฤศจิกายน 2557 1


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1
   2. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (จ.อ่างทอง)    31 ธันวาคม 2557 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,094,838 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 19,005,162 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +