แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 ธันวาคม 2558 1
   2. นักกฎหมาย    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 ธันวาคม 2558 1
   4. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 8
   5. ผู้ช่วยผู้บริหารแบรนด์ (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   6. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   7. นักบัญชี    30 พฤศจิกายน 2558 5
   8. Strategic Financial Analyst    31 ธันวาคม 2558 5
   9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์-วางแผนการเงิน    31 ธันวาคม 2558 1
   10. นักพัฒนาซอร์ฟแวร์    18 มกราคม 2559 1
   11. เจ้าหน้าทีออกแบบกราฟฟิก    31 ธันวาคม 2558 1
   12. ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.)    11 มกราคม 2559 1
   13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน    02 มกราคม 2559 1
   14. วิศวกรส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพงาน    02 มกราคม 2559 1
   15. เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัย    02 มกราคม 2559 1
   16. Business Application Support (Finance)    04 มกราคม 2559 1
   17. IT Security Staff    02 มกราคม 2559 1
   18. Business Application Support (SAP Module FI)    02 มกราคม 2559 1
   19. IT Technical Support    02 มกราคม 2559 1
   20. ABAP Programmer    02 มกราคม 2559 1
   21. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส    12 มกราคม 2559 1
   22. วิศวกรโยธา    12 มกราคม 2559 1
   23. เจ้าหน้าที่ประกันภัย    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 พฤศจิกายน 2558 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 พฤศจิกายน 2558 3
   3. Channel Marketing Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   4. Marketing Research Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. Innovation Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   6. Brand Manager    30 พฤศจิกายน 2558 2
   7. Marketing Executives    30 พฤศจิกายน 2558 2
   8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Food&Beverage)    30 พฤศจิกายน 2558 3
   9. Product Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   10. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    30 พฤศจิกายน 2558 2
   11. Personal Assistant Operation    30 พฤศจิกายน 2558 3
   12. หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล    30 พฤศจิกายน 2558 1
   13. เจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาด (ช่องทาง HORECA)    30 พฤศจิกายน 2558 27
   14. เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า Big C พระราม 2    30 พฤศจิกายน 2558 30
   15. เลขานุการผู้บริหาร    30 พฤศจิกายน 2558 1
   16. Research Analyst Supervisor    30 พฤศจิกายน 2558 1
   17. เจ้าหน้าที่ บริหารประสิทธิภาพการขาย    31 ธันวาคม 2558 1
   18. Personal Assistant Manager    30 พฤศจิกายน 2558 3
   19. Key Account Supervisor / Executive    30 พฤศจิกายน 2558 2
   20. เจ้าหน้าที่บริหาร    30 พฤศจิกายน 2558 5
   21. เจ้าหน้าที่การตลาด(Food&Beverage)    30 พฤศจิกายน 2558 2
   22. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)    31 ธันวาคม 2558 1
   23. หัวหน้าหน่วยงบประมาณ    31 ธันวาคม 2558 1
   24. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ประจำที่ จ.สิงห์บุรี)    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2558 10
   2. ผู้จัดการเขตขาย Non-Alcohol    31 ธันวาคม 2558 1
   3. Trade Marketing Supervisor/Officer    30 พฤศจิกายน 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักวิทยาศาสตร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    31 ธันวาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)    11 มกราคม 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.สิงห์บุรี/จ.ขอนแก่น/จ.อุุบลราชธานี/จ.สุราษฎร์ธานี))    30 พฤศจิกายน 2558 5
   2. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. วิศวกรอุตสาหการ/ไฟฟ้า    30 พฤศจิกายน 2558 3
   4. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. IT Support Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   6. IT Solution Design&Development Manager    30 พฤศจิกายน 2558 1
   7. IT Support    30 พฤศจิกายน 2558 3
   8. นักวิเคราะห์จัดส่ง    31 ธันวาคม 2558 2
   9. พนักงานธุรการ    31 ธันวาคม 2558 2


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    30 พฤศจิกายน 2558 1
   2. Media Coordinator    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. Account Manager    31 ธันวาคม 2558 1
   4. ผู้จัดการสำนักงาน    31 ธันวาคม 2558 1
   5. IT Officer    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 มกราคม 2559 1
   2. ผู้จัดการร้าน (จ.เชียงราย)    30 พฤศจิกายน 2558 1
   3. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    31 ธันวาคม 2558 3


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 พฤศจิกายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    30 พฤศจิกายน 2558 4
   3. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    30 พฤศจิกายน 2558 1
   4. ผู้จัดการสำนักงาน    30 พฤศจิกายน 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ จ.อุบลราชธานี)    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้    30 พฤศจิกายน 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนก UTILITY    30 พฤศจิกายน 2558 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 ธันวาคม 2558 1


บริษัท มารุเซ็นฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Product Marketing Manager    31 ธันวาคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,761,672 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 33,435,192 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +