แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 มีนาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    30 เมษายน 2558 2
   3. ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร    31 มีนาคม 2558 1
   4. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 มีนาคม 2558 2
   5. ผู้จัดการส่งเสริม Innovation & Modernization    31 มีนาคม 2558 1
   6. วิศวกร    31 ธันวาคม 2558 7
   7. เจ้าหน้าที่บุคคล    30 เมษายน 2558 3
   8. เจ้าหน้าที่บุคคล(Payroll)    30 เมษายน 2558 1
   9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    30 เมษายน 2558 3
   10. นักบัญชี    30 เมษายน 2558 5


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่การเงิน    30 เมษายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยพืชเศรษฐกิจ    30 เมษายน 2558 1
   3. วิศวกร    30 เมษายน 2558 1
   4. นักวิชาการ-วิศวกรรม    30 เมษายน 2558 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด    31 พฤษภาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   3. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ    30 เมษายน 2558 1
   4. ผู้จัดการส่วนขาย (Alcohol)    31 มีนาคม 2558 1
   5. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล    31 มีนาคม 2558 1
   6. เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด    20 มีนาคม 2558 1
   7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย    31 มีนาคม 2558 1
   8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล    31 มีนาคม 2558 2
   9. Key Account Executive    31 มีนาคม 2558 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    30 เมษายน 2558 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบำบัดน้ำทิ้ง    31 มีนาคม 2558 1
   2. ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า (จ.ขอนแก่น)    31 มีนาคม 2558 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)    31 มีนาคม 2558 20
   2. Trade Marketing Supervisor/Officer    31 มีนาคม 2558 2


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรน้ำ    31 มีนาคม 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม (จ.นครปฐม)    30 เมษายน 2558 1
   3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.นครปฐม)    30 เมษายน 2558 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกประสานงานบุคคล (วังน้อย จ.อยุธยา)    30 เมษายน 2558 1
   2. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (วังน้อย จ.อยุธยา)    31 มีนาคม 2558 100
   3. ช่างซ่อมบำรุง    31 มีนาคม 2558 4
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการ(วังน้อย จ.อยุธยา)    31 มีนาคม 2558 1


บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Creative & Copy Writer    30 เมษายน 2558 1
   2. นักเขียนข่าวประชาสัมพันธ์    30 เมษายน 2558 1
   3. IT Officer    30 เมษายน 2558 1
   4. Project Coordinator    30 เมษายน 2558 1
   5. Distribution Manager    30 เมษายน 2558 1
   6. Account Executive    30 เมษายน 2558 1
   7. Media Coordinator    30 เมษายน 2558 1
   8. Public Relation Admin    30 เมษายน 2558 1
   9. Junior Art Director    30 เมษายน 2558 1
   10. Sales Manager    30 เมษายน 2558 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน(Cost Accountant) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด    30 เมษายน 2558 1
   2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (นอกสถานที่)(Quality Control officer)    30 เมษายน 2558 1
   3. หัวหน้าทีมขาย    30 เมษายน 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย    30 เมษายน 2558 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   2. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   3. เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    30 เมษายน 2558 1
   4. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม3)    30 เมษายน 2558 1
   5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   6. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 2
   7. หัวหน้างานผลิตน้ำมันรำ (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 3
   8. ช่างเทคนิค(ควบคุมเครื่องจักร) (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 15
   9. พนักงานควบคุมคลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 1
   10. พนักงานบรรจุสินค้า (ประจำโรงงาน จ.อ่างทอง)    29 พฤษภาคม 2558 5
   11. หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ    30 เมษายน 2558 1
   12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงาน จ.อ่างทอง)    30 เมษายน 2558 4


บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(จ.อ่างทอง)    31 มีนาคม 2558 1
   2. วิศวกรไฟฟ้า(จ.อ่างทอง)    31 มีนาคม 2558 1
   3. วิศวกรเครื่องกล (จ.อ่างทอง)    31 มีนาคม 2558 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.อ่างทอง)    31 มีนาคม 2558 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,261,997 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 22,169,773 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +