แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย
ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชี    30 มิถุนายน 2559 1
   3. นักกฎหมาย    30 มิถุนายน 2559 1
   4. Market Analyst    30 มิถุนายน 2559 1
   5. Food Specialist    30 มิถุนายน 2559 1
   6. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังสินค้าปากเกร็ด)    05 มิถุนายน 2559 1
   7. เลขานุการผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 1
   8. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการงานบุคคล    30 มิถุนายน 2559 1
   9. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ    30 มิถุนายน 2559 1
   10. วิศวกรเครื่องกล    30 มิถุนายน 2559 2
   11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    30 มิถุนายน 2559 1
   12. Mobile Developer    30 มิถุนายน 2559 1
   13. เลขานุการผู้บริหาร(สัญญาจ้าง 3-6 เดือน)    31 กรกฏาคม 2559 1
   14. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    30 มิถุนายน 2559 1
   15. นักบัญชี    31 กรกฏาคม 2559 5


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. สถาปนิก    30 มิถุนายน 2559 1
   2. วิศวกรประมาณราคา    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Trade Marketing Manager    31 กรกฏาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการเขตขาย (Alcohol)    31 กรกฏาคม 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 ธันวาคม 2559 3
   4. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 ธันวาคม 2559 3
   5. Marketing Executive    31 กรกฏาคม 2559 1
   6. Personal Assistant Manager    31 กรกฏาคม 2559 2
   7. เจ้าหน้าที่บุคคล(แรงงานสัมพันธ์)    30 มิถุนายน 2559 1
   8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด    31 กรกฏาคม 2559 3
   9. เลขานุการผู้บริหาร    30 มิถุนายน 2559 1
   10. Brand Manager (Singha Light)    31 กรกฏาคม 2559 1
   11. Portfolio Strategic Manager    31 กรกฏาคม 2559 1
   12. Strategic Marketing Manager (Draught Beer)    31 กรกฏาคม 2559 1
   13. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)    30 มิถุนายน 2559 1
   14. Trade Marketing Department Manager (ผู้จัดการส่วนเทรดมาร์เก็ตติ้ง)    30 มิถุนายน 2559 2
   15. Brand Manager(Food&Beverage)    31 กรกฏาคม 2559 1
   16. หัวหน้าหน่วยการตลาดภูมิภาค(พม่า)    30 มิถุนายน 2559 1
   17. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    31 กรกฏาคม 2559 2
   18. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล    31 กรกฏาคม 2559 2
   19. Event Marketing Supervisor    31 กรกฏาคม 2559 2
   20. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์    31 กรกฏาคม 2559 2
   21. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด    31 กรกฏาคม 2559 1
   22. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด    30 มิถุนายน 2559 2
   23. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)    31 กรกฏาคม 2559 1
   24. Assistant Brand Manager (Corona)    31 กรกฏาคม 2559 1
   25. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Food&Beverage)    31 กรกฏาคม 2559 3
   26. Digital Marketing Manager    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชีอาวุโส    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. นักบัญชี (จ.สิงห์บุรี)    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10
   2. ผู้ช่วยพนักงานขาย(ปวช.,ปวส.) ทั่วประเทศ    30 พฤศจิกายน 2559 5
   3. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า (ขอนแก่น,หาดใหญ่)    30 มิถุนายน 2559 4


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    30 มิถุนายน 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนก Tank Farm    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ    30 มิถุนายน 2559 1
   2. IT Solution Design&Development Manager    30 มิถุนายน 2559 1
   3. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)    31 กรกฏาคม 2559 5
   4. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง    31 กรกฏาคม 2559 1
   5. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท มิวสิคมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. Marketing Officer (Show Biz)    30 มิถุนายน 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    30 มิถุนายน 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    30 มิถุนายน 2559 4
   3. หัวหน้าแผนกเกษตรอินทรีย์ (ประจำ จ.อุบลฯ)    30 มิถุนายน 2559 1
   4. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    31 กรกฏาคม 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 1,974,207 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 39,491,487 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +