แผนที่และที่ตั้ง

บุญรอดบริวเวอรี่
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
บุญรอดเทรดดิ้ง
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
    เนชั่นเนล
ปทุมธานีบริวเวอรี่
สามเสนบริวเวอรี่
วังน้อยเบเวอเรช
เชียงใหม่เบเวอเรช
สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
บุญรอดเอเชียเบเวอเรช
ขอนแก่นบริวเวอรี่
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซีย

ฝากประวัติ

- ฝากประวัติใหม่
- แก้ไขประวัติ
- แก้ไขอีเมล
- ลืมรหัสผ่าน

สำหรับนักศึกษา

- ฝากประวัติฝึกงาน
FAQ คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ HR บุญรอด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขับรถผู้บริหาร    31 สิงหาคม 2559 2
   2. ผู้จัดการแผนกบัญชี    31 สิงหาคม 2559 1
   3. นักกฎหมาย    31 สิงหาคม 2559 1
   4. Market Analyst    31 กรกฏาคม 2559 1
   5. Food Specialist    31 สิงหาคม 2559 1
   6. Sales Executive    31 กรกฏาคม 2559 2
   7. เลขานุการผู้บริหาร(สัญญาจ้าง 3-6 เดือน)    31 กรกฏาคม 2559 1
   8. นักบัญชี    31 กรกฏาคม 2559 5
   9. Business Application Support (Finance)    31 กรกฏาคม 2559 1
   10. นักวิเคราะห์การเงิน    31 กรกฏาคม 2559 1
   11. Financial Analyst (Strategy & Planning)    31 สิงหาคม 2559 2
   12. Product Marketing Manager    31 สิงหาคม 2559 1
   13. ผู้จัดการแผนกงบประมาณ    31 สิงหาคม 2559 1
   14. Business Development Manager / ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ    31 กรกฏาคม 2559 1
   15. ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ทางการเงิน    31 สิงหาคม 2559 2
   16. วิศวกรสิ่งแวดล้อม    31 สิงหาคม 2559 2
   17. นักวิทยาศาสตร์ (R&D)    31 สิงหาคม 2559 1
   18. นักบัญชีบริหาร    30 กันยายน 2559 1
   19. Logistics Coordinator    31 สิงหาคม 2559 1
   20. Personal Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง)    30 กันยายน 2559 1
   21. Media Account Executive (ประจำที่ บจก.คอนแทงโก)    31 สิงหาคม 2559 1
   22. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร)    30 กันยายน 2559 1


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเกษตร    31 ตุลาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)    30 ธันวาคม 2559 3
   2. ผู้บริหารเขตขาย (ประจำต่างจังหวัด)    30 ธันวาคม 2559 3
   3. Marketing Executive    31 กรกฏาคม 2559 1
   4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด    31 กรกฏาคม 2559 3
   5. เจ้าหน้าที่ธุรการ(การตลาด)    31 กรกฏาคม 2559 1
   6. Brand Manager (Singha Light)    31 กรกฏาคม 2559 1
   7. Event Marketing Supervisor    31 กรกฏาคม 2559 2
   8. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด    31 กรกฏาคม 2559 1
   9. Assistant Brand Manager (Corona,Asahi)    31 กรกฏาคม 2559 2
   10. Digital Marketing Manager    31 กรกฏาคม 2559 1
   11. เจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาด ช่องทาง HORECA (สื่อสารภาษาจีน)    31 สิงหาคม 2559 3
   12. เจ้าหน้าที่การตลาด (MotorSport)    30 กันยายน 2559 1
   13. Regional Marketing Supervisor    31 สิงหาคม 2559 2
   14. Brand Manager(Food&Beverage)    31 สิงหาคม 2559 1
   15. Assistant Brand Manager(Food&Beverage)    31 สิงหาคม 2559 2


บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณ    31 สิงหาคม 2559 1
   2. Programmer    31 สิงหาคม 2559 1


บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท บุญรอดเอเซีย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)    31 ธันวาคม 2559 10


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์    31 สิงหาคม 2559 1
   2. ผู้จัดการแผนก Tank Farm    31 สิงหาคม 2559 1


บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)    31 กรกฏาคม 2559 5
   2. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง    31 กรกฏาคม 2559 1
   3. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (Purchasing Officer)    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.เชียงราย)    31 กรกฏาคม 2559 1
   2. Sales Executive (ประจำที่ กรุงเทพฯ)    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. หัวหน้าทีมขาย    31 สิงหาคม 2559 1
   2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (นอกสถานที่)(Quality Assurance officer)    31 สิงหาคม 2559 4
   3. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้    31 กรกฏาคม 2559 1


บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รับสมัครถึงวันที่ จำนวนรับ
   1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำ กรุงเทพฯ)    30 กันยายน 2559 1


จำนวนผู้เข้าชม : 2,032,602 ครั้ง
จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ : 41,007,924 ครั้ง
Copyright©2010 Singha Corporation Co.,Ltd. All rights reserved.
This website optimize resolution best view for 1024 x 768 with IE6 +